pondělí 28. ledna 2013

Mršky vešky II.Rodiče pozor pozor!!! 
Ve třídě se objevily vši 
- opět, proto aktualizuji loňský článek!

 Prosím všechny rodiče o důkladnou kontrolu vlásků! Pokud najdete podezřelé broučky raději nechte dítě doma, dokud se nepodaří "vetřelce zlikvidovat", aby se nám nekontrolovatelně nešířily..

Přikládám pár článků, které by se vám mohly hodit při hledání informací:

- určitě mrkněte, je tam spousta fotek a informací!

Týdenní plán 28.1 - 1.2.2013


   2. A          Jméno: _______________


Co tě čeká ve škole
Domácí příprava
Český jazyk
·         Význam slov, vyprávění
·         Vlastní jména osob a zvířat
·         Abeceda
·         Druhy vět
·         Slovo, význam slov
·         Slabika, dělení slov
·         Práce na multimediální tabuli
Český jazyk – učebnice: do str. 87  
Popis osoby
Procvičování a ověřování zvládnutí učiva
Čítanka:
Čtení do str. 77
- čtení s porozuměním – ověřování porozumění textu
Písanka:
- 2. díl – do str. 10
DCV :
1. DCV: str. 82/cv. 2 – doplň první 3 věty a napiš je
2. DCV: str. 86/cv. 3 – svislými čarami naznač dělení slov na slabiky

Matematika
·         Aplikace  učiva 1.třídy
·         Soutěže a hry
·         Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
·         Zápis slovní úlohy
·         Matematická terminologie – str. 41
·         Matematické hry
·         Sčítání a odčítání desítek do 100
·         Řešení příkladů se závorkami
Pracovní sešit:
Číselná osa, porovnávání čísel, sčítání a odčítání bez přechodu desítky do 100 - do str. 67
Geometrie – druhy čar – str. 82
- odlišování tvarů a těles, terminologie
Rýsování – čáry
- rýsování do sešitu
DCV:
1. DCV: označená cvičení v PS
Svět tvarů a čísel – zapíšeme si aktuálně do notýsku

Znát a umět aplikovat (používat) matematické pojmy, včetně názvů geometrických útvarů a těles.


Prvouka
Prvouka – učebnice:
Člověk - kostra – str. 28
Pracovní list:
-  kostra člověka

Výtv. vých.
+
Prac. čin.
 Paní Zima – dokončení
- malování do bílého podkladu
- kombinování výtvarných technik
- zdobení různým drobným materiálem


Poznámky

Ve čtvrtek 31. 1. :
- vyučování bude jen 4 vyučovací hodiny (odpadne AJ)
- 4. hodinu dostanou žáci „Výpis vysvědčení“ – tento do školy nevrací.
Originál VYSVĚDČENÍ (se známkami za obě pololetí) dostanou žáci na konci školního roku. 
V pátek 1. 2. – pololetní prázdniny!   J
 Mlatečková
                                                 
Sdělění rodičů:

************************

Úkoly z čítanky – str. 77
Popletené pohádky:

O zlaté Karkulce 
O šípkové chaloupce
O červené rybce 
O perníkové Růžence
O chytré řepě 
O veliké princezně 
O kohoutkovi a kočičce
O pejskovi a slepičce 
O skleněném Honzovi
O hloupém vrchu 
(Napiš na řádky správně názvy pohádek. Pokud se ti nechce hodně psát, napiš tam alespoň slovo, které do názvu správně patří!)

Pohádkové hádanky

1.  Co navařil hrneček v pohádce Hrnečku, vař!
2.  Podle čeho našel princ Popelku?
3.  O kolik trpaslíků se starala Sněhurka?
4.  Koho volal Smolíček na pomoc, když ho odnášely Jeskyňky?

Týdenní plán 25. - 29.2.2013


     2. A      Jméno: _______________

Co tě čeká ve škole
Domácí příprava
Český jazyk
 Význam slov, vyprávění
 Vlastní jména osob a zvířat
 Abeceda
 Druhy vět
 Slovo, význam slov
 Slabika, dělení slov
 Samohlásky, dvojhlásky
 Práce na multimediální tabuli
 Souhlásky, slabikotvorné souhlásky
Český jazyk – učebnice: do str. 99
- Kdy píšeme i-y (h,ch, k, r – y, po ž, š, č, ř, c, j – i) – str. 96 – 97
- Slabiky di, di, ni/ dy, ty, ny – str. 98 - 99
Čítanka:
Čtení do str. 94 - zůstává
- čtení s porozuměním – ověřování porozumění textu
Písanka:
- 2. díl – do str. 19
DCV :
1. DCV: str. 96/cv. 2 a) – splň podle zadání

2. DCV: str. 97/cv. 51a), b) – splň podle zadání, ale podtrhni zeleně (ne červenou barvou)
 Ověřování porozumění textu - PL
Matematika
 Aplikace  učiva 1.třídy
 Soutěže a hry
 Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 Zápis slovní úlohy
 Matematická terminologie – str. 41
 Matematické hry
 Sčítání a odčítání desítek do 100
 Řešení příkladů se závorkami
 Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
 Geometrie
Pracovní sešit:
- dokončení 1. dílu
DCV:
1. DCV: označená cvičení v PS

Znát a umět aplikovat (používat) matematické pojmy, včetně názvů geometrických útvarů a těles.


Procvičujte matematické pojmy, např. sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, názvy geom. tvarů a těles, značení bodů, názvy čar…apod.
Prvouka
Prvouka – učebnice:
Lidé a čas- kalendářní rok – str. 36- 39
Pracovní list:
-  na procvičování učiva
DCV:
Znát názvy měsíců, ročních období, základní znaky ročních období.

Výtv. vých.
+
Prac. čin.
Havran - dokončení
- práce s barevným papírem
- skládanky, origami
- stříhání, lepení
Stromky – podle času
- stříhání podle linií, přesné stříhání různých  tvarů
DCV: Přinést si nůžky, které stříhají J

Poznámky

Vážení rodiče!
Vzhledem k tomu, že jsem pozbyla možnost tisku týd. plánů v rámci využívání tiskárny pro účely výchovné poradkyně (používání všech tiskáren je podmíněno nákupem barev za vlastní peníze), předkládám Vám tyto návrhy k řešení tisku týdenních plánů:
 Barvu do tiskárny budu kupovat z peněz za sběr.
            nebo
 Plány Vám rozešlu mailem a vytisknete jej dítěti každý sám.
Vyplňte tedy „dotazníček“, odstřihněte a obratem pošlete po dítěti zpět do školy.
                                                Děkuji za spolupráci.
Mlatečková                                                                                                                                                                               


******************Zde odstřihněte ******************

Jméno žáka:_______________________
     Souhlasím s tím, aby peníze za sběr byly použity (mimo jiné) na nákup barev do tiskárny:

ANO            -                NE              Podpis zák. zástupce: ______________________________

neděle 20. ledna 2013

leden „Cestovatelé“


Všem dětem:
V pátek 18.1.2013 jsme pro děti v rámci projektu na měsíc leden „Cestovatelé“ připravili v tělocvičně zábavné soutěžní odpoledne. Budeme soutěžit v různých disciplínách, šikovnosti a obratnosti. Nezapomeňte sportovní oblečení a obuv. Prosíme o dodržení odchodu dětí: do 13.30 h. nebo až po 15.00 hod.
Další akce projektu:   25.1. – bowling v tělocvičně,   31.1. Cesta kolem světa za 60 minut – zábavné odpoledne ve školní družině.
Další informace:  Na II. pololetí opět vybíráme papírové kapesníky /1 celé balení nebo krabičku/ a 100,-Kč na pití a drobné odměny, peníze, prosím, odevzdejte do 31.1.2013.                    
  L. Kršková, vychovatelka ŠD

Nabídka na letní tábor Barbora 2013


Nabídka na letní tábor Barbora 2013
Vážení rodiče,
Jako každý rok, tak i letos pořádáme letní tábor:
Horská chata Barbora v Českém Jiřetíně, termín: 28.7. – 10.8.2013, cena poukazu je 4 270,-Kč.
Chata Barbora je horská chata v Krušných horách, 13 km od Klínů. V okolí jsou louky, les, lesní nádrž, vedle chaty je bazén. Ubytování je v 3-6 lůžkových pokojích, domácí strava 5x denně, pitný režim, kapacita tábora je 40 dětí, převážně 6-10 let. Vedoucí jsou pedagogové,  praktikantky jsou studentky /Vendulka, Lucka/, hlavní vedoucí L. Kršková, vychovatelka ve ŠD. Tábor je organizovaný pod Krajskou radou Pionýra Ústí n.L., nahlášený na hygienu, policii, u lékaře, na ministerstvu školství, děti mají úrazové pojištění. Na programu tábora je celotáborová hra, soutěže, sportovní závody, diskotéky, tancování, noční společná procházka, Miss, Playboy. V loňském roce byl tábor po kontrole hygieny i provozovatele vyhlášen jako nejlepší v našem kraji. Poukaz je možné hradit na splátky /500-1000,-Kč měsíčně/, rovněž je možné vystavit fakturu pro zaměstnavatele. Fotografie z loňského tábora si můžete prohlédnout na: rajče net. /hledej: 8ka a 8zsmost/. Pokud máte o tábor zájem, vyplňte předběžnou přihlášku a odevzdejte v družině p. Krškové, kde můžete získat další informace a závaznou přihlášku s pokyny. Můžete také využít e-mail: KrskovaLiza@seznam.cz.  Neváhejte a zajistěte si místo na letním táboře, v loňském roce nezbylo na některé děti místo.                                        L. Kršková, hlavní ved. tábora


Přihláška na letní tábor: Barbora 2013

Přihlašuji své dítě……………………………………………………………………………tř. ……….. na letní tábor Barbora 2013 v termínu 28.7.-10.8.2013

                                                           Podpis rodiče

pondělí 14. ledna 2013

Týdenní plán 14.1 - 18.1 2013


 2. A                                                 Jméno: _______________


Co tě čeká ve škole
Domácí příprava
Český jazyk
 Význam slov, vyprávění
 Vlastní jména osob a zvířat
 Abeceda
 Druhy vět
 Slovo, význam slov
 Slabika, dělení slov
 Práce na multimediální tabuli
Český jazyk – učebnice: do str. 81  
- Procvičování učiva
- Slabika – dělení slov na konci řádku
Čítanka:
Čtení do str. 65 - zůstává
- tematika Vánoc, Nového roku, Tří králů, zimy
- str. 65 – čtení rolí, dramatizace
Písanka:
- 2. díl - začneme
DCV :
1. DCV: str. 75/cv. 10 – splň podle zadání, podtrhávej podle pravítka zelenou barvou (pastelkou, gelovkou)
2. DCV: str. 79/cv. 5 a) – podle vzoru:
1 – slon, brouk
2 – klokan… atd.

Čtení na známky – do str. 61
Matematika
 Aplikace  učiva 1.třídy
 Soutěže a hry
 Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 Zápis slovní úlohy
 Matematická terminologie – str. 41
 Matematické hry
 Sčítání a odčítání desítek do 100
 Řešení příkladů se závorkami
Pracovní sešit:
Geometriegeom. útvary a tělesa – str. 78 - 81
- odlišování tvarů a těles, terminologie
Rýsování – čáry
- rýsování do sešitu
DCV:
- označená cvičení v PS
- Svět tvarů a čísel – zapíšeme si aktuálně do notýsku

Znát a umět aplikovat (používat) matematické pojmy, včetně názvů geometrických útvarů a těles.


Prvouka
Prvouka – učebnice:
Člověk – str. 26
Pracovní list:
- dokončení


Výtv. vých.
+
Prac. čin.
 Ohňostroj za oknem - dokončení
- různé pracovní a výtvarné techniky
- voskovky, tuš
- stříhání, lepení
 
Poznámky

TRIA – rozhovory „učitel – rodič – žák“.
Prosím rodiče, kteří si ještě nedomluvili (telefonicky) termín schůzky, aby mi co nejdříve zavolali. Děkuji.
 Mlatečková
                                                 

Vystřihni a nalep do sešitu na geometrii:

                                                                                                                          
 krychle  /  kvádr  /  koule  /  válec  /  kužel  /  jehlan    

pondělí 7. ledna 2013

Týdenní plán 7. - 11. 1. 2013


2. A                                                 Jméno: _______________


Co tě čeká ve škole
Domácí příprava
Český jazyk
 Význam slov, vyprávění
 Vlastní jména osob a zvířat
 Abeceda
 Druhy vět
 Slovo, význam slov
 Práce na multimediální tabuli
Český jazyk – učebnice: do str. 75  
- Slova významem nadřazená, podřazená, souřadná  –  procvičování učiva
- Popis zvířete
Čítanka:
Čtení do str. 65
- tematika Vánoc, Nového roku, Tří králů, zimy
- str. 65 – čtení rolí, dramatizace
Písanka:
- 2. Díl
DCV :
Básnička zpaměti na druhé straně plánu – měli se naučit do 20. 12. – budu zkoušet na známky v průběhu týdne. Kdo bude potřebovat, nechá si týdenní plán s básničkou zatím u sebe.
Čtení na známky – do str. 61
Matematika
 Aplikace  učiva 1.třídy
 Soutěže a hry
 Zápis slovní úlohy
 Matematická terminologie – str. 41
Pracovní sešit:
Počítání po desítkách – do str. 51
Počítání se závorkami – do str. 53
Geometriegeom. útvary a tělesa – str. 78 - 81
- matematické hry – str. 44
- sčítání a odčítání desítek
- slovní úlohy
- příklady se závorkami (pravidlo pro počítání)
DCV:
- označená cvičení v PS
- Svět tvarů a čísel – zapíšeme si aktuálně do notýsku
Znát a umět aplikovat (používat) matematické pojmy – str. 41.

Cvičte používání pravítka (nejlépe trojúhelníku s ryskou) a pentilky, čeká nás rýsování do sešitu!
Prvouka
Prvouka – učebnice:
Proměny přírody v zimě, zimní sporty – str. 24, 25
Člověk - úvod

DCV: náměty k opakování –
 str. 23
Výtv. vých.
+
Prac. čin.
 Ohňostroj za oknem
- různé pracovní a výtvarné techniky
- voskovky, tuš
- stříhání, lepení
Doplnit černou tuš (kdo nemá)!
Poznámky

Odkazy na fotky: http://leteckaposta.cz/946400429 - Vánoce ve třídě
                              http://leteckaposta.cz/317148750 - muzikál
(Fotky jsem odesílala 27. 12., takže ještě by měly být dostupné… J)
V pátek  11. 1. bude vyučování z důvodu voleb končit po 3. vyučovací hodině,
tj. v 10.45 h.
TRIA – rozhovory „učitel – rodič – žák“ – podle rozpisu v ŽK, prosím dodržte čas návštěvy, případně lze domluvit jiný čas nebo výměnu s někým…děkuji.
                                                     Mlatečková
                                                 

Máte dotaz, radu, nápad?

__________________________________________________________

                                                                                            Podpis: __________________
Při popisování někdy  používáme přirovnání, např.:
( Pokus se doplnit …)
Měkký  jako hedvábí.
Drápky jako ___________________.   Očka jako _____________________.

Černý jako ____________________.   Běloučký jako __________________.

Chytrý jako ____________________.  Štihlý  jako ____________________.

Velký jako ____________________.  Rychlý jako ____________________.

Dokresli tabulku:


zelený
červený
žlutý
modrý
Název geometrického tvaru:
 
 

 

Doplň, vystřihni a nalep do sešitu na geometrii:Název:
Počet stran:
Počet vrcholů: