středa 21. prosince 2011

8. ZŠ Most - Férová škola

8.ZŠ získala certifikát "Férová škola"Férová škola
Ocenění Ligy lidských práv vychází ze tří základních principů:
* dodržování lidských práv
* zabránění diskriminaci žáků a rodičů
* podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách

Škola musí splnit několik podmínek:
* Škola má zpracovány antidiskriminační zásady ve školním vzdělávacím programu.
* Škola aktivně vytváří a zlepšuje podmínky pro to, aby se jejími žáky mohly stát i děti s odlišnou než většinovou etnickou příslušností, zdravotním postižením či jinými speciálními vzdělávacími potřebami.
* Certifikát může získat pouze ta škola, u níž není důkaz o tom, že odmítla nebo doporučila některého z žáků do jiných zařízení, jestliže jeho rodiče měli zájem o zápis právě do této školy.
* Ve škole není speciální třída pro zdravotně postižené žáky (v rámci skupinové integrace). Pokud se zde taková třída nachází, je nutné, aby její existence byla doložena dokumentací, z níž vyplývá, že zařazení dětí do této třídy je v nejlepším zájmu každého dítěte.
Ve škole, která má více paralelních tříd v jednom ročníku a kde je možné vytvořit etnicky rozmanité třídy, není třída, kde by byli soustředěni žáci jednoho etnika.

články na toto téma: 
+ článek na idnes.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat